Bakalářské programy
prezenční studium v českém jazyce

Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.

Magisterské programy
prezenční i kombinované studium v českém jazyce bez přijímacích zkoušek