MEDIÁLNÍ STUDIA - ukázkový test pro bakalářský program

1.  Josefínský patent o zrušení tuhého poddanství (nepřesně nevolnictví) byl vydán:

 • v roce 1781
 • v roce 1871
 • v roce 1881

2.  Prezidentem Spojených států amerických za druhé světové války byl:

 • John Fitzgerald Kennedy
 • Theodore Roosevelt
 • Franklin Delano Roosevelt

3.  Yperit byl použit poprvé:

 • Němci v r. 1917
 • Němci v r. 1940
 • Sovětským svazem v Číně v r. 1930

4.  Benjamin Disraeli byl:

 • americký prezident v době velké hospodářské krize
 • britský ministerský předseda ve 2. polovině 19. stol.
 • izraelský politik 2. poloviny 20. stol.

5.  Autorem knihy „Kapitál“ byl:

 • Vladimír Iljič Lenin
 • Vladimír Iljič Lenin
 • Karel Marx

6.  Autorem projevu nazývaného „Mám sen“ („I Have a Dream“) byl:

 • Martin Luther King
 • Ronald Reagan
 • Václav Havel, bývalý prezident České republiky

7.  V únoru 1945 podnikli spojenci naprosto zničující letecký útok na německé město:

 • Bayreuth
 • Drážďany
 • Krebs

8.  Autorem slavného obrazu Snídaně v trávě je:

 • Pablo Picasso
 • Henri Rousseau
 • Édouard Manet

9.  Mezi představitele Charty 77 patřil:

 • Václav Havel
 • Václav Klaus
 • Milouš Jakeš

10.  Který z uvedených států není součástí Evropské unie?

 • Estonsko
 • Malta
 • Srbsko

11.  Hlavním důvodem odstranění Stalinova pomníku na Letné byl(o)

 • nevyhovující stav geologického podloží
 • estetické narušení pražského panoramatu
 • odhalení kultu Stalinovy osobnosti N. S. Chruščovem na XX. sjezdu KSSS

12.  Generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu nebyl

 • Michail Gorbačov
 • Boris Jelcin
 • Nikita Chruščov

13.  Po druhé světové válce ztratili kolektivně Československé občanství:

 • Němci
 • Poláci
 • Slováci

14.  Součástí Varšavské smlouvy nebylo

 • Československo
 • Finsko
 • Bulharsko

15.  Které ze slov pejsek, dívka, luna je básnické?

 • pejsek
 • dívka
 • luna

16.  Označte text, který neobsahuje chyby:

 • Je to doslova bizardní nápad.
 • Nestarej se o mně.
 • Jaké je téma tvé kvalifikační práce?

17.  Které ze slov je nářeční?

 • šohaj
 • matika
 • výpadovka

18.  Rozhodněte, který ze zápisů je bezchybný:

 • „Nerozčilujte mě děti,“ pravil rozzlobený učitel.
 • „Nerozčilujte mě, děti,“ pravil rozlobený učitel.
 • „Nerozčilujte mě, děti,“ pravil rozzlobený učitel.

19.  Výraz neologismus patří do stylové oblasti:

 • neutrální
 • odborné
 • publicistické

20.  Označte pravopisně správně napsaný text:

 • Tamnější obyvatelstvo ukázalo svou tradiční pohostinnost.
 • Tamější obyvatelstvo ukázalo svou tradiční pohostinost.
 • Tamější obyvatelstvo ukázalo svou tradiční pohostinnost.