MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA - ukázkový test pro bakalářský program

1.  Která z následujících zemí není stálým členem Rady bezpečnosti OSN?

 • Francie
 • Německo
 • Velká Británie

2.  Která z následujících členských zemí EU není členem eurozóny?

 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko

3.  Kterými základními svobodami je charakterizován vnitřní trh EU?

 • volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb služeb, volný pohyb kapitálu
 • volný pohyb zboží a služeb, svoboda stát se občanem kterékoliv členské země EU
 • svoboda volit v kterékoliv členské zemi EU, osvobození od cla, volný pohyb kapitálu a zboží

4.  Sovětský svaz se rozpadl v roce:

 • 1989
 • 1991
 • 1993

5.  Za předchůdce Organizace spojených národů je považován:

 • Společnost národů
 • Rada bezpečnosti
 • Vídeňský pakt

6.  Co je to tzv. Kjótský protokol?

 • mírová smlouva, kterou byla ukončena 2. světová válka v Pacifiku v roce 1945
 • mezinárodní režim upravující lov velryb
 • mezinárodní dohoda zavazující signatáře k omezení emisí

7.  Označte, co platí pro tzv. Marshallův plán:

 • hospodářská pomoc, kterou Velká Británie poskytla Německu po 1. světové válce
 • plán USA, jak pomoci s obnovou poválečné Evropy
 • iniciativa jednoho ze senátorů USA, která se snažila odhalit stoupence komunismu v americké společnosti

8.  Co jsou to tzv. Kodaňská kritéria?

 • kritéria pro vstup do EU
 • kritéria pro přijetí evropské měny euro
 • kritéria ohodnocení míry znečišťování ovzduší

9.  Kde sídlí Evropská centrální banka?

 • Lucemburk
 • Brusel
 • Frankfurt nad Mohanem

10.  Kterou z následujících organizací nelze považovat za organizaci s globální působností?

 • WHO (Světová zdravotnická organizace)
 • OSN (Organizace spojených národů)
 • OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu)

11.  Na kterém kontinentu naleznete Kamerun?

 • Jižní Amerika
 • Afrika
 • Asie

12.  Do jaké doby lze zařadit působení Josifa Vissarionoviče Stalina?

 • přelom 19. a 20. století, předchůdce Lenina a myšlenkový otec komunismu
 • 30. a 40. léta 20. století, nástupce Lenina
 • 70. léta 20. století, poslední klasický sovětský vůdce před zahájením tzv. „přestavby“ sovětského systému

13.  Časově zařaďte tzv. Mnichovskou dohodu:

 • září 1938
 • březen 1939
 • září 1939

14.  Který z následujících směrů teorie mezinárodních vztahů vnímá vztahy mezi státy jako anarchické a decentralizované, přičemž hlavním cílem států je boj o přežití?

 • realismus
 • liberalismus
 • marxismus

15.  Co je to „acquis communautaire“?

 • jiný název pro společný evropský trh
 • jiný název pro Evropský zatýkací rozkaz
 • název pro souhrn právních úprav dosažených v rámci Evropských společenství

16.  Kolik členů má v současné době Evropská unie?

 • 27
 • 28
 • 29

17.  Co je to tzv. Vestfálský systém?

 • systém regulace mezinárodních měnových vztahů
 • systém moderních svrchovaných států
 • jedna z variant bipolárního mocenského systému

18.  Jaký byl původní název Svazové republiky Myanmar?

 • Ceylon
 • Východní Pákistán
 • Barma

19.  Kdo je to Helmut Kohl?

 • německý kancléř, který se zasloužil o sjednocení Německa v 90. letech 20. století
 • německý kancléř, který se zasloužil o sjednocení Německa v 70. letech 19. století
 • zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava roce 1944

20.  Česká republika vstoupila do NATO v roce:

 • 1995
 • 1999
 • 2004