OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA

Ověřování znalosti českého jazyka

1.  ______ jsem unavený, poslouchám jazz.

 • Tak
 • Kdyby
 • Když
 • Kdy

2.  Celý víkend pršelo, ______ jsme nejeli na Moravu.

 • protože
 • a proto
 • proč
 • když

3.  Karel je ______ člověk na světě.

 • šťastně
 • šťastný
 • šťastnější
 • nejšťastnější

4.  Na konferenci byli tři známí ______.

 • profesoři
 • profesory
 • profesora
 • profesor

5.  Tenhle kabát je moc hezký ! Opravdu ti ______.

 • líbí
 • hodí
 • chutná
 • sluší

6.  Sejdeme se ve čtvrtek večer. ______

 • To je ono?
 • Je v pořádku?
 • Hodí se ti to?
 • To je dobře čas?

7.  ______ špatně.

 • Je mi
 • Cítím
 • Jsem
 • Bolí mě

8.  Dám si chleba ______.

 • bez máslem
 • a máslem
 • s máslo
 • s máslem

9.  Na ulici vás obtěžuje nějaký nepříjemný člověk. Říkáte: ______

 • Nebojte se!
 • Nechte mě!
 • Nedělejte si starosti.
 • Dávejte na sebe pozor!

10.  Dneska je 20. 4. = ______.

 • dvacátý dubna
 • duben dvacet
 • dvacet v dubnu
 • dvacátého dubna

11.  Kolik máš ______ ?

 • bratrů a sestrů
 • bratrů a sestr
 • bratr a sestra
 • bratrů a sester

12.  Váš známý má narozeniny. Píšete mu gratulaci: ______

 • Hezké Velikonoce.
 • Posílám pozdrav.
 • Hodně štěstí v novém roce.
 • Všechno nejlepší.

13.  Každé ráno ______ manželovi, aby nakoupil.

 • zapomínám
 • připomínám
 • vzpomínám
 • pamatuju

14.  To je kamarádka, ______ jsem chodila do školy.

 • kterému
 • která
 • se kterou
 • s kým

15.  ______ napsat dopis rodičům.

 • Vzpomínej
 • Nezapomeň
 • Připomínám
 • Nepamatuj

16.  Člověk, který myslí jenom na sebe, je ______.

 • opatrný
 • sobecký
 • přátelský
 • staromódní

17.  To je ______ fotografie.

 • bratrovi
 • bratrův
 • bratrova
 • bratr

18.  Přijdu, ______ budu mít čas.

 • než
 • kdyby
 • kam

19.  Lékaři pracují na ______ léku proti AIDS.

 • rozvoji
 • vývoji
 • předvoji
 • závoji

20.  Je zdravý jako ______.

 • prasátko
 • kůň
 • rybička
 • opice