REGIONAL STUDIES AND INTERNATIONAL BUSINESS - FULL-TIME - ukázkový test pro bakalářský program

Při přijímacích zkouškách budete skládat vědomostní test a test z angličtiny.

CHCI ZKUSIT TEST:

Vědomostní test

Můžete si vybrat test také z následujícíh jazyků: